½ -lehti on valtakunnallinen taidelehti. Lehti toimii yhtenä täydentävänä osana kuvataidekirjoituksen kentällä, ja sen tarkoitus on luoda paremmin kattava kuva kuvataiteen kirjosta.

PÄÄKIRJOITUS 2/2012

RAHASTA puhuttaessa, taidekenttä on täynnä merkillistä kaksoisviestintää. Opimme jo lapsena, että taiteilija toimii kutsumusammatissa, jossa rahan ansaitseminen ei ole tärkeintä. Raadettuaan kymmenen vuotta opiskelijabudjetilla moni taiteilija herää huomaamaan, ettei taloudellinen tilanne koskaan kohene. Lapset eivät voi harrastaa, lomia ei voi pitää, ja oma asunto on vain kaukainen haave. M edian suoltaa tarinoita taiteilijoista, joiden teoksia markkinoidaan ja myydään kansainvälisissä taide-jetset-tapahtumissa kovaan hintaan. Muuten media uutisoi kuvataiteesta vain, kun jostakin teoksesta on maksettu uusi ennätyshinta huutokaupassa.

KUN taiteilija järjestää näyttelyn, toivotaan luonnollisesti, että teokset kävisivät kaupaksi. Samaan aikaan taiteilija vakuuttelee itselleen ja muille, ettei teosmyynti ole “se tärkein” asia näyttelyssä. Useille gallerianpitäjille se onkin vähemmän tärkeä seikka, jopa niin yhdentekevä, etteivät he katso tarpeelliseksi laittaa tikkua ristiin teosten myymiseksi – maksaahan taiteilija tilasta joka tapauksessa vuokraa, jolloin galleristin oma toimeentulo on turvattu. Jokaisen näyttelyn jälkeen taiteilijalta udellaan, menikö mitään kaupaksi. Tätä tiedustavat niin perhe, kollegat, museoväki kuin aivan vieraat ihmisetkin.

TAITEEN keräilijät vakuuttavat toimivansa ainoastaan rakkaudesta lajiin. Teoksen hinta ja mahdollinen tuleva arvonnousu ovat olevinaan sivuseikkoja. Asiansa osaava galleristi on samaa mieltä. Tärkeintä on muka taide, raha on vain lisäarvo. Samaa laulua laulavat taidekentän muutkin ammattilaiset, kuraattorit ynnä muut, jotka nauttivat kuukausipalkkaa, kun taiteilijalle maksetaan kovan porun saattelemana muutaman kympin kuvastokorvaus museonäyttelystä – jonka pääsymaksut kerää museo.

TAITEILIJAT arvotetaan paremmuusjärjestykseen rahamuotoisten tunnustusten ja palkintojen avulla. Kun taiteilija halajaa arvostusta, selviää hieman pintaa raaputtamalla, että hän kaipaa rahallista tukea. Samaan aikaan taiteilijaa, jonka teokset käyvät kaupaksi, sekä kadehditaan että pidetään jotenkin arveluttavana, vääristä lähtökohdista taiteilevana olentona.

AMMATTIKUNTA, jonka kaiken järjen mukaan tulisi toimia taiteilijan puolesta, toimiikin taiteilijaa, eli itseään vastaan. Taiteilijan toimeentulosta ei kuitenkaan piittaa kukaan muu kuin taiteilija itse.

Teksti: Pirjetta Brander
Kirjoittaja arvostaa sekä rahaa että taidetta.

 

VASTAUS PÄÄKIRJOITUKSEEN

 

TAITEEN ja rahan liitto on aina ollut kompleksinen. Raha mahdollistaa asioita, mutta siitä on vaikea puhua taidekentällä suoraan. Taiteilijat ovat vastuussa etujensa ajamisesta ja yhteiskunta työskentelyedellytysten takaamisesta.

ELÄMME juustohöylän aikakautta, ja tulevaisuudessa tilanne kiristyy. Edunvalvonnan tulisi toimia nopeasti, tehokkaasti ja ennakoiden. Miten vähenevillä verovaroilla tuetaan kulttuuria, kun lisäraha on ainakin kymmeneksi vuodeksi korvamerkittyä? Vaarana on myös, että hallinnon tehostamisen nimissä ajetaan taiteilijoiden asemaa heikentäviä lakeja.

ON nostettava esiin uusia aloitteita, sillä leikkaukset koskevat kaikkia. Laajennettu yhteistyö organisaatioiden välillä vähentää päällekkäisiä toimintoja; varainkeruu, mesenaattitoiminta ja yritysten taidehankintojen verovähennysoikeus pistäisivät vipinää kentälle. Taidemarkkina on Suomessa alikehittynyt ja sijoittaminen varovaista, kehitys on tuskallisen hidasta. Joukkoistaminen ja yhteisrahoitus ovat vasta tulossa. Checkpoint-hanke on hyvä esimerkki tulevaisuuden rahoitusmallista: se hyödyntäisi valtion, kunnan ja yksityisen rahan lisäksi yhteisrahoitusmenetelmää.

HALLITUKSEN arvot ovat paikoin olleet ristiriidassa toiminnan kanssa. Kulttuurin kentällä pelaa kaksi vastakkaista joukkuetta: taiteilijat vastaan virkamiehet, jotka kannustavat lyömään omaan pussiin. Taiteilijoiden on ymmärrettävä, että yhteiskunnassa asioita ei saa vain vaatimalla. On kyettävä neuvottelemaan oikeuksista keskitetysti. Kulttuuri, taiteilijat ja työskentelyolosuhteiden säilyttäminen ja kehittäminen ovat yhteisiä asioita. Niiden ei pitäisi kuulua kenellekään yksin.

Teksti: Hanna Ojamo
Kirjoittaja on Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja.

Sivustoa ovat tukeneet

SKR  OKM PKR

Sivuston rakennus

VR