½ -lehti on valtakunnallinen taidelehti. Lehti toimii yhtenä täydentävänä osana kuvataidekirjoituksen kentällä, ja sen tarkoitus on luoda paremmin kattava kuva kuvataiteen kirjosta.

Lapin taiteilijaseura esittelee juhlavuoden näyttelyissään lähes kolmasosan taiteilijoistaan

Kuva: Konkarit-näyttelyn avajaiset Galleria Napassa.

Lapin taiteilijaseura viettää tänä vuonna 25. juhlavuottaan. Juhlistaakseen neljännesvuosisadan taivaltaan seura avasi tammikuussa 2015 kolme näyttelyä. Kuun alussa avautui seuran perustajajäsenten näyttely Sadankahdeksankymmenen asteen kulma Galleria Napaan Rovaniemelle. Joensuun taidemuseoon vietiin virolaisen kuraattorin Tanel Randerin kuratoima kansainvälinen kiertonäyttely How to Read in the Dark?. Kuun lopussa avautui Galleria Napassa Konkarit, joka on seuran puheenjohtajien yhteisnäyttely.

 

 

How to Read in the Dark?

 

Vasemmalla John Courtin teos, oikealla Juhani Tuomisen teoksia. Edessä yksityiskohta Esa Meltauksen teoksesta. Kuva: Pirkko Mäkelä-Haapalinna.

Vasemmalla John Courtin, ja oikealla Juhani Tuomisen teoksia. Edessä yksityiskohta Esa Meltauksen teoksesta. Kuva: Pirkko Mäkelä-Haapalinna.

How to Read in the Dark? -näyttely esittelee 20 Lapin taiteilijaseuran jäsentaiteilijaa Joensuun taidemuseossa, Tarton Taidehallissa Virossa ja Grimmuseumissa Berliinissä. Näyttelyn on kuratoinut tarttolainen taiteilija-kuraattori Tanel Rander. Mukana on taiteilijoita eri puolilta maakuntaa Etelä-Lapin kaupungeista itään Kemijärvelle ja pohjoisimpaan kuntaan Utsjoelle. Myös taitelijoiden yhteiskunnalliset ja maantieteelliset lähtökohdat poikkeavat toisistaan.

Näyttelyyn osallistuvan Outi Pieskin juuret löytyvät saamelaiskulttuurista, kun taas John Court ja Mark Roberts ovat kotoisin Englannista. Näyttely tuo yhteen taiteilijasukupolvia, seuran vanhoja ja uusia jäseniä sekä taiteen ilmaisutapoja videotaiteesta maalaustaiteeseen. Randerin kuratoinnin lähtökohtana on ollut esitellä lappilaisten kuvataiteilijoiden lähestymistapojen ja teemojen laajaa kirjoa. Siten How to Read in the Dark? -näyttely välttelee lappilaisen kuvataiteen kliseitä ja karttaa taiteilijoiden leimaamista yhden nimittäjän alle.

How to Read in the Dark? -näyttelyn teokset avaavat pimeyden teemaa monista suunnista. Randerin mukaan pimeyden voi ymmärtää näkyvyyden häviämisenä, vaikka mielikuvitus on silti läsnä. Pimeässä lukiessa teksti häipyy pimeyteen, mutta sanojen merkitykset pysyvät, jolloin vastakohtaisuus pimeän ja valon välillä häviää. John Courtin teos Impossibility of the Word (2009) kuvaa tällaista lukemista, joka ruumiillista teksin. Rander rinnastaa hänen teoksensa Juhani Tuomisen maalauksiin. Tuominen on jo pitkään keskittynyt turkkilaisiin ottomaaniaikakauden hautoihin ja mausoleimeihin, jotka hän kääntää omalle visuaaliselle kielelleen ymmärtääkseen niitä. Hänen omien sanojensa mukaan haudat ovat odotushuoneita tämänpuoleisen elämän ja tuonpuoleisen välissä, siis eräänlaisen pimeyden rajalla.

Markku Heikkilä: Lampaiden hengitystä, 2011.

Markku Heikkilä: Lampaiden hengitystä, 2011.

Fyysisen pimeyden teeman Rander on tuonut näyttelyyn Markku Heikkilän valokuvasarjalla Lampaiden hengitystä (2011). Heikkilä on asettanut loisteputkivaloja pimeään metsään, jossa valo valaisee hädin tuskin lähiympäristönsä. Valo on valkoinen elementti, joka erottaa mustasta taustasta kappaleen valaistunutta maisemaa. Kari Tuiskun, Merja Briñónin ja Outi Pieskin teoksissa on sen sijaan Randerin mukaan viittauksia tervehtymiseen pimeän negatiivisesta merkityksestä.

 

 

Perustajajäsenet ja Konkarit Galleria Napassa

 

Sadankahdeksankymmen asteen kulma –näyttely Galleria Napassa. Vasemmalla Seppo Öfverströmin ja oikealla Eero Kumpulan teoksia. Kuva: Maria Huhmarniemi.

Sadankahdeksankymmen asteen kulma –näyttely Galleria Napassa. Vasemmalla Seppo Öfverströmin ja oikealla Eero Kumpulan teoksia. Kuva: Maria Huhmarniemi.

Lapin taiteilijaseuran perustajajäseniä ovat Eero Kumpula, Kari Tuisku ja Seppo Öfverström. Heidän ryhmänäyttelynsä Sadankahdeksankymmen asteen kulma sisälsi sekä uusia että retrospektiivisiä teoksia.

Vuonna 1990 taiteilijat keskustelivat yhdistyksen perustamiskokouksessa kuvataidemartikkelin tarpeesta, kansainvälisyydestä Kalottialueella ja nuorten taiteilijoiden asemasta. Martikkelia pidettiin tarpeellisena, jotta taiteilijat voisivat esittää itsensä tyylikkäästi ja saisivat näyttelyitä taidemuseoihin. Kun seuran toimintaa arvioi 25 vuotta perustamisen jälkeen, on hieno huomata asetetut tavoitteet saavutetuiksi.

Toimintavuosiensa aikana Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtajina on toiminut koko joukko seuran tunnustettuja jäsentaiteilijoita. Konkarit näyttely esittelee joukon puheenjohtajia tältä ajalta. Heistä Tom Engblom, Teuvo Tuomivaara ja Risto Immonen ovat kuvanveistäjiä, Jaakko Heikkilä on valokuvataiteilija ja Riitta Moilanen taidegraafikko. Markku Heikkilän ja Pirjo Nykäsen ilmaisutapoja ovat maalaus ja valokuvataide. Helena Junttila tunnetaan erityisesti tussipiirroksistaan. Esa Meltaus, Kaija Kiuru, Maria Huhmarniemi, Tuomas Korkalo ja Leila Lipiäinen ovat installaatio- ja ympäristötaiteilijoita tai kuvataiteen moniottelijoita. Jokainen heistä on tehnyt merkittävää työtä Lapin taiteilijoiden ja taiteilijaseuran hyväksi puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Konkarit-näyttelyn avajaisissa puheenjohtajat muistelivat seuran värikästä historiaa. Puheenjohtajan luottamustehtävästä ei ole koskaan kilpailtu, vaan viime vuosiin asti puheenjohtajaksi on päädytty kollegoiden taivuttelun jälkeen. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin toinen. Puheenjohtaja (allekirjoittanut) toimii tehtävässään omasta halustaan innostuneen ja osaavan hallituksen kanssa.

 

 

Lapin taiteilijaseuralla on ollut galleriatoimintaa jo yli vuosikymmenen

 

Galleria Napan avara ja valoisa näyttelytila. Kuva: Maria Huhmarniemi.

Galleria Napan avara ja valoisa näyttelytila. Kuva: Maria Huhmarniemi.

Lapin taiteilijaseura ylläpitää kolmea galleriaa: Galleria Napaa ja Galleria Mustanapaa Rovaniemellä sekä Galleria Kellokasta Ylläksellä. Seuran ydintoimintoja ovat galleria-, näyttely- ja taidelainaamotoiminta sekä kansainväliset taidetuotannot. Tällä hetkellä Lapin taiteilijaseurassa on yli sata ammattitaiteilijaa jäsenenä.

Seura ylläpiti alkutaipaleellaan Rovaniemellä Galleria Täysikuuta, joka kuitenkin suljettiin vuonna 1997. Galleria Napa avattiin vuonna 2003. Usean muuton jälkeen gallerialle on löydetty erinomaiset toimitilat Kulttuuritalo Korundia vastapäätä. Galleriassa on päänäyttelytilan lisäksi Studio Mustanapa, taidelainaamo, toimistohuoneita ja keittiö, joka toimii myös kokoustilana ja taiteilijoiden kohtaamispaikkana. Lisäksi seura ylläpitää Galleria Kellokasta Metsähallituksen luontokeskuksessa Ylläksellä.

Lapin taiteilijaseura on yksi Suomen edelläkävijöistä kuvataiteen manageritoiminnan kehittämisessä. Seurassa on toiminut manageri Merja Briñón (MuM) vuodesta 2010 lähtien erilaisissa taiteilijoiden ansaintakeinoihin ja kuvataiteen manageritoiminnan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Aktiivisen välittäjätoiminnan myötä Lapin taiteilijaseuran toiminta on ammattimaistunut. Teosmyynti on kasvanut, on kehitetty kuvataiteen palveluja, on toimiva ja edustava verkkosivusto ja -galleria, on luotu kunta- ja yritysyhteistyökumppanuuksia sekä kansainvälisiä projekteja. Toiminnan kehittäminen on vaatinut paitsi useita hankerahoituksia ja managerin työaikaa myös taiteilijoiden osaamista ja sitoutuneisuutta toimintaan.

Toiminnan laajetessa myös galleristin työnkuva on muuttunut ja laajentunut. Hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa Galleria Napan, Studio Mustanapan ja Galleria Kellokkaan näyttelytoiminta, taidelainaamon ylläpito ja talous- ja pankkiasiat. Vuoden 2014 lopulla galleristina aloitti taideteollisen alan koulutuksen saanut Miia Mattila, jolla on hyvät edellytykset gallerian kehittämiseen edelleen. Seuran tavoitteena on vakinaistaa galleristi pysyväksi työntekijäksi. Myös taiteilijaresidenssin perustaminen, teosmyynnin edistäminen, taiteen vienti ja palvelujen myynti ovat kehittämistehtäviä, joita seurassa on tunnistettu.

Suomessa on monta tahoa, jotka ovat mahdollistaneet Lapin taiteilijaseuran toiminnan uudistumisen ja laajentumisen. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta kouluttaa taiteilijoita ja luo taidemyönteistä ilmapiiriä kaupunkiin taideopiskelijoineen ja tapahtumineen. Kulttuuritalo Korundi ja siellä toimiva Rovaniemen taidemuseo on nostanut profiiliaan näyttävästi viime vuosina. Seuran kannalta on merkittävää, että taidemuseo ostaa nykytaidetta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan ja Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, mikä tuo seuralle teosmyynnin provisiotuloja ja houkuttelee taiteilijoita näyttelynpitäjäksi Galleria Napaan. Myös Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste sijaitsee Rovaniemellä ja tekee tiivistä yhteistyötä seuran kanssa. Lisäksi Rovaniemen kaupunki, valtakunnalliset rahoittajatahot ja Euroopan Unioni ovat tukeneet seuran kehitystoimintaa.

 

 

Maria Huhmarniemi

Kirjoittaja on rovaniemeläinen kuvataiteilija ja puolilehti.fi:n alueellinen toimittaja Lapissa.

How to Read in the Dark -katalogi – http://www.lapintaiteilijaseura.fi/files/howtoreadinthedark.pdf

Galleria Napan näyttelyhaku – http://www.lapintaiteilijaseura.fi/ajankohtaista/958

Eero Kumpulan, Kari Tuiskun ja Seppo Öfverströmin näyttely ”Sadankahdeksankymmenen asteen kulma” – http://www.lapintaiteilijaseura.fi/galleria-napa/galleria-napa/844

Konkarit-näyttely – http://www.lapintaiteilijaseura.fi/galleria-napa/galleria-napa/845

Taiteilijat Sadankahdeksankymmenen asteen kulma -näyttelyssä: Eero Kumpula, Kari Tuisku, Seppo Öfverström.

Taiteilijat How to Read in the Dark -näyttelyssä: Merja Briñón, John Court, Tom Engblom, Anssi Hanhela, Irina Havaste-Ukkola, Markku Heikkilä, Helena Junttila, Ninni & Tuomas Korkalo, Eero Kumpula, Kalle Lampela, Esa Meltaus, Sauli Miettunen, Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Outi Pieski, Mark Roberts & Minna Rainio, Elina Sipilä, Kari Tuisku, Juhani Tuominen.

Taiteilijat Konkarit-näyttelyssä: Tom Engblom, Jaakko Heikkilä, Markku Heikkilä, Maria Huhmarniemi, Risto Immonen, Helena Junttila, Kaija Kiuru, Tuomas Korkalo, Leila Lipiäinen, Esa Meltaus, Riitta Moilanen, Pirjo Nykänen, Kari Tuisku, Teuvo Tuomivaara.

 

Sivustoa ovat tukeneet

SKR  OKM PKR

Sivuston rakennus

VR